foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PULA "a fészekalja falu"Testületi ülések 2024.

 2024.01.30.

- Meghívó
- 1.
Javaslat Pula Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletére
- 2.
Pula Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
- 3. Pula Község Önkormányzatának 2024. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása
- 4.
Pula Község Önkormányzat Polgármesterének szabadság ütemezésének jóváhagyása 2024.
- 5.
Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításának véleményezése
- 6.
A 2024_2025-es tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzetek véleményezése
- 7.
Helyi rendőri szerv vezetői megbízásának véleményezése
- 8.
Javaslat a 2023. évi belső ellenőrzési jelentés megtárgyalására
- 9.
Nagyvázsony Község Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadásáról és
      bérleti díjáról szóló 15_2004 (X.11) módosításáról szóló rendelet véleményezése
- 10.
Döntés a Településfásítási Program 2024 való részvételről
- 11. 
Döntés a Településen található veszélyes fák kivágásáról és pótlásukról


 2024.02.20.

Meghívó
- 1. Döntés a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről


2024.03.26.

- Meghívó
- 1. Döntés az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1_2023. (II.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
- 2. A Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2024_25-as nevelési évre vonatkozó beiratkozási időpontjainak véleményezése
- 3. Döntés a 2024. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló pályázat beadásáról
- 4. A szociális étkezést igénybevevők 2024. évi térítési díjaknál alkalmazott jövedelemi kategóriák véleményezése
- 5. Döntés az önkormányzatok rendkívüli támogatási igény benyújtásáról