foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

PULA "a fészekalja falu"PályázatokEFOP-1.5.2-16-2017-00032 Humán Szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon

 

Kedvezményezett Neve:  Nagyvázsony Község Önkormányzata

Konzorciumi tagok: Pula, Kapolcs, Mencshely és Badacsonytomaj

Projekt címe:Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.2-16-2017-00032

A szerződött támogatás összege: 248.513.455 Ft, azaz kétszáznegyvennyolcmillió – ötszáztizenháromezer – négyszázötvenöt forint

A támogatás mértéke: 100 %-os vissza nem térítendő európai uniós támogatás

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:Nagyvázsony község Önkormányzata, a térség másik négy településével, - Pulával, Kapolccsal, Mencshellyel és Badacsonytomajjal együtt, - komplex képzési projektet valósít meg. A Széchenyi 2020 keretprogram EFOP-1.5.2-16-2017-00032 pályázatának támogatásával jön létre a „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” elnevezésű program, mely komplex munkaerőpiaci integrációs kezdeményezés – lakossági és intézményi képzésekkel, közösségi programokkal segíti a térség fejlődését. A pályázat keretében a résztvevők együttesen 248.513.455,- Ft-os, valamint 100%-os intenzitású európai uniós vissza nem térítendő támogatásban részesültek.

 

A projekt tartalmának bővebb bemutatása:Kompetenciafejlesztés, készségfejlesztés, képzési programok, közösségi események, élmények tarkítják az elkövetkező időszakban Nagyvázsony és térségének településeit. Az EFOP pályázati projekt keretei között 5 település közösen valósít meg egy komplex tudásbázis és értéknövelő programot a térségben. Nagyvázsony, Kapolcs, Pula, Mencshely és Badacsonytomaj lakossága, intézményi szereplői, közigazgatásban dolgozói számára egy új lehetőség nyílik ezzel a pályázati programmal. OKJ-s képzések, tréningek, tanfolyamok és számos csoportos közösségi tanulási forma lesz elérhető, hogy a munkaerő piaci képességek és készségek, valamint a foglalkoztatás intenzitása, integrációs lehetőségei bővüljenek és növekedjenek a térségben. A projekt befejezése 2020. március 1-re tervezett.


 

TOP 3.1.1.-2015 Nagyvázsony és Művészetek Völgye településeinek

komplex közlekedésbiztonsági fejlesztése

TOP Közlekedésfejlesztés

Nagyvázsony és Művészetek Völgye településeinek komplex közlekedésbiztonsági fejlesztése

Kedvezményezett Neve: Nagyvázsony Község Önkormányzata
Projekt címe: Nagyvázsony és a Művészetek Völgye településeinek komplex közlekedésbiztonsági fejlesztése
Projekt azonosító száma: TOP -3.1.1.-15 – VE1 – 2016 – 00012
A szerződött támogatás összege: 272.67 millió Ft, azaz kétszázhetvenkétmillió hatszázhetvenötezerháromszázhuszonhárom forint
A támogatás mértéke: 100 %-os vissza nem térítendő európai uniós támogatás

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Nagyvázsony és a Művészetek Völgyének települései a Széchenyi 2020 program TOP-3.1.1-15 pályázati kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű pályázati konstrukció keretei között valósul meg. A közel 272,8 millió Ft-os európai uniós támogatás segítségével a biztonságos közlekedésfejlesztés körülményeinek megteremtése, a kerékpáros és a közösségi közlekedés fejlesztése valósul meg a térségben, valamint az ehhez kapcsolódó lakossági szemléletformálás. A pályázat 100%-os vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt tartalmának bővebb bemutatása:
A pályázati projekt keretei között 5 települési Önkormányzat (Nagyvázsony, Kapolcs, Monostorapáti, Pula, Vígántpetend) valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. alakított ki együttműködő konzorciumot, hogy a Nagyvázsony és a 77-es út mentén fekvő Művészetek Völgye településeinek közlekedésbiztonságát növelje, illetve, hogy megelőzés történjen a térségi kamionátáramlásból fakadó potenciális közlekedési veszélyek kapcsán. A projekt befejezése 2020. május 31-re tervezett. A beruházásnak köszönhetően biztonságosabb lesz a kerékpáros-, gyalogos- valamint közösségi eszközökön való közlekedés, valamint a közlekedési csomópontokban buszokról és buszokra átszálló utasok közlekedése is. A sikeres pályázat célja, hogy javítsa a közlekedésbiztonság adottságait a településközponti szolgáltatások megközelíthetőségét, az oktatási, – a nevelési intézményekhez kapcsolódó tömegközlekedési csomópontok megközelíthetőségét, valamint az iparterület biztonságos elérhetőségét.
A projekt prevenciós jellegéből adódva, annak megvalósításával elérhető lesz, hogy azok a kamion-balesetek, amelyek eddig jelentős anyagi károkat okoztak, de a szerencsének köszönhetően tragédiát nem okoztak, a későbbiekben se veszélyeztessék a településen élők és átutazók testi épségét, életét.
A beruházás számos fejlesztési elemet, beruházást, tartalmaz. A projekt tervezésénél fontos szempont volt, hogy közlekedésbiztonsági szempontból is illeszkedjen minden beruházás a megyei célkitűzésekhez. Így a pályázatban megfogalmazott közösségi közlekedéshez kapcsolódó fejlesztések, a nagyvázsonyi ipari park megközelíthetőségét elősegítő beruházás, a munkahelyek és (köz)szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózati fejlesztések, a környezeti erőforrások megóvását jelentő kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának biztosítása egyaránt illeszkedik a veszprémi járási stratégia céljaihoz és beavatkozási területeihez. A beruházások által a települések között olyan célok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak az élhető települési környezet megteremtéséhez. A kerékpáros fejlesztések, valamint a gyalogosok biztonságos közlekedésének kialakítása elősegíti a munkaerő mobilitásának infrastrukturális feltételeit is.


 

Új felhívások a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében – bgazrt.hu

 

Magyar Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterületek karbantartása című, MFP-KKE/2019 kódszámú pályázat

 

 

Kedvezményezett neve:

Pula Község Önkormányzata (8291 Pula, Fő u. 32.)

 

Projekt címe:

Pula község eszközfejlesztése belterületi közterületek karbantartására (MFP-KKE/2019.)

 

Projekt azonosító száma: MFP-KKE/2019.

 

A szerződött támogatás összege:3 983 000.- Ft

 

A támogatás mértéke:100%-os vissza nem térítendő támogatás 


 

Zártkerti Program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatására (ZP-1-2019) kiírt pályázat megvalósítása.

 

Kedvezményezett neve:

Pula Község Önkormányzata (8291 Pula, Fő u. 32.)

 

Projekt címe:

Zártkerti Program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér megteremtését célzó települési fejlesztések támogatása (ZP-1-2019)

 

Támogatószervezet neve:

Agrárminisztérium (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.)

 

A pályázat lebonyolításában közreműködő szervezet neve:

Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (1223 Budapest, Park u. 2.)

 

Projekt azonosító száma: ZP-1-2019/5178.

 

A szerződött támogatás összege:

10 000 000.- Ft, azaz tízmillió forint

 

A támogatás mértéke:

100%-os vissza nem térítendő hazai támogatás

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat célja Pula sváb falu Esterházy Ignácról elnevezett, több mint 200 éves szőlőhegyén (Náczi-hegy zártkertje) a szőlő- és kertkultúra örökségének, gazdálkodási lehetőségének kibontakoztatása. E célt a parcellák elérhetőségének javításával (a Pula 289 és 041 hrsz.-ú utak – közlekedési folyosó – kritikus szakaszainak és vízelvezetése stabilitásának javítása), továbbá a helyi gyümölcsfák megőrzésével (helyi gyümölcsgénbank kialakítása tájfajta gyümölcsfák telepítésével) kívánta a pályázat megvalósítani.

A támogatás összegéből a Pula 289 hrsz.-ú út 355 méter hosszú szakaszának az útburkolat felújítása, és vápás kialakítással vízelvezető betonfolyóka kiépítése(a 041 hrsz. terület érintésével) történt meg 8 618 484.-Ft összegben.

A gyümölcsfa tájfajta gyűjtemény kialakítása a pályázati támogatásból 1 403 693.-Ft-os összegben került megvalósításra, amelynek keretében a Pula zártkert 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 212, 222, 280/2 hrsz-ú kertes területeken mindösszesen 80db tájfajta gyümölcsfa (körte, szilva, alma, meggy, kajszi, cseresznye, ringló) kerültszakszerűen előkészítve és kihelyezve a programban e tájfajták gondozására szerepet vállaló fenti hrsz.-ú ingatlanok gazdáinak kertjeibe.

 

A program megvalósítását a rendelkezésre álló támogatási összeget meghaladta, amelynek 22 177.-Ft-os összegét Pula Község Önkormányzatának Képviselő-testülete biztosította.

 Új felhívások a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében – bgazrt.hu

Magyar Falu Program Faluházak felújítása című,

MFP-FHF/2020 kódszámú pályázat

Kedvezményezett neve:

Pula Község Önkormányzata (8291 Pula, Fő u. 32.)

 

Projekt címe:

Pula község Faluházának részleges energetikai felújítása és megújuló energiaforrás kiépítése (MFP-FHF/2020.)

 

Projekt azonosító száma: MFP-FHF/2020.

 

A szerződött támogatás összege:

6 987 541.- Ft

 

A támogatás mértéke:

100%-os vissza nem térítendő támogatás

 

 


 Új felhívások a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében – bgazrt.hu

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2021

MFP- ÖTIF/2021 kódszámú pályázat

Kedvezményezett neve:

Pula Község Önkormányzata (8291 Pula, Fő u. 32.)

 

 

Projekt azonosító száma: MFP- ÖTIF/2021.

 

A szerződött támogatás összege:

3 973 049.- Ft

 

A támogatás mértéke:

100%-os vissza nem térítendő támogatás


 

Új felhívások a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében – bgazrt.hu

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - 2021

MFP- OJKJF/2021 kódszámú pályázat

Kedvezményezett neve:

Pula Község Önkormányzata (8291 Pula, Fő u. 32.)

 

 

Projekt azonosító száma: MFP- OJKJF/2021.

 

A szerződött támogatás összege:

2 955 798.- Ft

 

A támogatás mértéke:

100%-os vissza nem térítendő támogatás


 

Új felhívások a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében – bgazrt.hu

Felelős állattartás elősegítése - 2021

MFP-FAE/2021 kódszámú pályázat

Kedvezményezett neve:

Pula Község Önkormányzata (8291 Pula, Fő u. 32.)

 

Projekt azonosító száma: MFP-FAE/2021

 

A szerződött támogatás összege:

287 989.- Ft

 

A támogatás mértéke:

100%-os vissza nem térítendő támogatás


Nemzeti Művelődési Intézet | Nemzeti Művelődési IntézetÚj felhívások a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében – bgazrt.hu

 

Magyar Falu Program keretében „Kistelepülési önkormányzati rendezvények megvalósításához” elnyert támogatás

 

Kedvezményezett neve:

Pula Község Önkormányzata (8291 Pula, Fő u. 32.)

 

Támogatói Okiratának iktatószáma: K-SZ-0419/000607/2021

 

A szerződött támogatás összege:

1 000 000.- Ft

 

A támogatás mértéke:

100%-os vissza nem térítendő támogatás


Új felhívások a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében – bgazrt.hu

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

és közösségszervező bértámogatása 2022

MFP-KEB/2022 kódszámú pályázat

 

Kedvezményezett neve:

Pula Község Önkormányzata (8291 Pula, Fő u. 32.)

 

Projekt azonosító száma: MFP-KEB/2022

 

A szerződött támogatás összege:

1 070 314.- Ft

 

A támogatás mértéke:

100%-os vissza nem térítendő támogatás