Településrendezési terv 2017

- Egységess szerkezetű szerkezeti terv TSZT

- Pula 5. 2005. VII.28.HESZ egységes szerk. 2017. 01. 22.

- Szabályozás terv 8.-as lap

- 14/2017 (XII.14) Önkormányzati rendelete a településkép védelméről

- Pula településképi arculati kézikönyv